Bous alimantasyon pou edikasyon siperyè

SANTIAGO%20ENTREGA%20DE%20POSTRE%20SALUDABLE_jpgKisa li ye?

Se yon sibvansyon alimantè ke yo bay a travè yon kat elekronik echanj ke yo ka itilize nan rezo lokal ki espesyalize nan vann pwodwi alimantè ak sipemache yo.

Ki objektif prinsipal Bous BAES la?

Apiye pemanans ak gradyasyon nan edikasyon siperye etidyan vilnerab yo, atrave remiz yon kat sibvansyon alimantè.

Koman ou ka jwenn bous BAES la?

Asignasyon bous BAES la fet totalman a travè Ministè Edikasyon an (MINEDUC) pou etidyan ki fè pati premye, dezyèm, ak twazyèm ranje revni familial, epi a pati ane 2016 la ki te seleksyone pou kredi ak benefis frè anyel yo ke Ministè a ansanm ak Komisyon revni an administre:

Alumnos de Primer año:

 • Beca Bicentenario (incluye Beca Bicentenario para alumnos en situación de discapacidad).
 • Beca Juan Gómez Millas (incluye Beca Juan Gómez Millas para alumnos extranjeros y en situación de discapacidad).
 • Beca de Excelencia Académica.
 • Beca Puntaje PSU.
 • Beca para estudiantes hijos de Profesionales de la Educación.
 • Fondo Solidario de Crédito Universitario.
 • Beca Nuevo Milenio (incluye Beca Nuevo Milenio para alumnos en situación de discapacidad).
 • Beca Excelencia Técnica.
 • Beca Vocación de Profesor (con acreditación socioeconómica).
 • Beca Articulación.
 • Crédito con Aval del Estado.

Alumnos de Curso Superior:

 • Beca Bicentenario.
 • Beca Juan Gómez Millas.
 • Beca para estudiantes hijos de Profesionales de la Educación.
 • Beca Nuevo Milenio.
 • Beca Articulación.
 • Crédito con Aval del Estado.

 Alumnos Adscritos a la Gratuidad:

Etidyan premye ane ak klas siperyè yo, ki te benefisye gratite a pati lane 2016 la.

 

 • Infórmate

Preguntas Frecuentes

Preguntas Frecuentes Gratuidad

Nuevas normativas nutricionales beca BAES

Deberes y Derechos de los usuarios de la Beca BAES

 • Acceso Encargados Instituciones

Baes Instituciones

 • Web Operadores de Tarjeta

Beca BAES Edenred

Beca BAES Sodexo

Beca BAES Amipass