Wün zapin

básica0047¿Chem zungu am ta tüfa?

Tüfachi programa nentukey ta zungu chumngechi tañi kellungeal pu püchike che, nielu kutxan tañí wün mew, fey mew müleafuy liftun, pu chillkatufe mülelu ta Pre-Kinder mew, ka Octavo Básico mew puwi.

Feyti chi promoción pingechi txoytun küzaw, wülkey ta kimeltun tañi küme feleal ta foro, kümeke iyael tañi tukungeal ta wün mew, feymew, puwülngekey ta pu chillkatuwe municipales mew ka chillkatuwe particulares subvencionadas mew, waria mew, ka lof mew.

Kom feyti chi atención nentungekey fey ti chi pu Módulos Dentales mew, fijos ka móviles mülekelu fillke comuna mew tüfachi país mew, feyta mew kellungekey ta pu chillkatufe tuchi tañi zuamniel chi kellu mew, konkülelu feyti chi módulo mew.

Tañi küme kimael tañi chem kutxan ñi niel pu püchike che, ngünezuamngekey chem iyael tañi elungeken feyti chi mapu mew, chew püle mülenon mew ta ko, lof mew, fey engün, nienolu ta agua potable fluorurada, ka tati leche fluorurada mew, wülkelu ta JUNAEB ta desayuno mew (kom tüfachi pu regiones mew IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XII, XII ka tati Metropolitana), ka tati pu Módulos Dentales mew, feymew tukulelngekey ta sellantes ka tati flúor tópico (barniz y gel).

¿Iney engün ta llowafilu tüfachi kellun?

– Wülngekey ta atención pu Módulos Dentales mew, pu püchike che, püchike malen, püchike wentxu, puwülnielu ta meli txipantü ka puwülnielu mari meli txipantü (Pre- Kinder ka 8º Básico) kom pu chillkatuwe ruka koneltulelu ta tüfachi pu Módulos Dentales mew.

– Programa PAE Fluorurado pingelu (leche fluorurada): llitulu ta primero básico mew, fey wechuy ta 8º básico mew, kom tati nienolu ta agua potable fluorurada, ka tati leche fluorurada mew, wülngekelu ta desayuno mew, kom tüfachi pu (regiones mew IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, XII, XII ka tati Metropolitana).

¿Chumngechi zullingekey tati pu comuna nieal ta pu Módulo Dental?

Tañi zullingeal kom pu comuna ñi nieal ta pu Módulos Dentales, fey engün konkey engün kiñe proyecto mew, fey kiñe concurso mew Programa de Salud Bucal pingelu. Fey, zoyümnegekey tati pu comuna zoy nielu ta fey ti chi kutxan, ka zoy nieukülenolu, rakingekey tunten ta konkülelu ta Chile Solidario pingechi programa mew, zoy püramnielu tañi índice de vulnerabilidad ka, ka tati küzawmekenole tati Programa de Salud Bucal pingelu JUNAEB mew, ka femngechi kimngekey tañi chumlen ñi infraestructura, tunten che tañi niel kelluntukual, ka tañi tunten mew ñi kelluntukual ta küzaw mew, ran zungu. Fey txipantü 2009 mew zewmangey kiñe convenio MINEDUC ka MINSAL engu, feychi txipantü mew zullingey ta aylla mari meli comunas, chew tañi konael tüfachi kelluntukun mew pu püchike che mew.