Inche zullin tañi PC pingechi programa

PC's Antofa

“Inche zullin tañi PC” yeniefi ta Gobierno de Chile, fey ayüniey tañi txürkïleafiel ta koneltun ta ka feyti chi la brecha digital mew, kom pu püchike che nielu ta vulnerabilidad, ka nielu kümeke rendimiento académico.

Kayu txipantü yeniey ta tüfachi programa kelluniekefi ta pu chillkatufe nielu kümeke rendimiento académico, koneltulelu ta 7º básico mew fill txipantü mew marzo küyen mew, welu ka alü püramnielu tañi vulnerabilidad feypilelu ta Registro Social de Hogares.

Zew txipay ta pu resultados chumngechi ñi txipan ta tüfachi proceso 2017 kom zullingepel tati pu chillkatufe, fey engün elungeay tañi equipo portátil mayo küyen mew tüfachi txipantü. Welu, kom tüfachi zungu zoy küpa kimnielmi konafuymi ta internet mew tüfa püle  www.yoelijomipc.cl

Tüfachi zungu mew koneltukey ta Ministerio de Educación ka tati Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB).